Ženy v chirurgii jsou nezávislá, nezisková skupina chirurgyň a žen v chirurgii,  jejichž hlavním cílem je podpora žen v medicíně,  zejména v chirurgii a ostatních chirurgických oborů, od studentek lékařských fakult až pro chirurgyně různých úrovní vzdělání.


Historie

  • Chirurgie byla od počátku dominantním oborem mužů. Česká chirurgická společnost (ČCHS) ke dni 2.6.2021 sčítala celkem 1522 registrovaných členů, z toho muži tvoří 80,4 % (1224) a ženy 19,6 % (298). Nikdy v historii neměla Česká chirurgická společnost pětinu žen a zájem o chirurgii i nadále narůstá více mezi ženami než muži. 
  • V červnu 2021 byla na výboru České chirurgické společnosti představena iniciativa založení nové sekce Ženy v chirurgii, pod záštitou České chirurgické společnosti. V průběhu srpna až listopadu 2021 byl všem členkám ČCHS adresován dotazník, který měl mapovat základní demografická data a současně zájem o vytvoření nové sekce. Dotazník probíhal ve dvou vlnách s celkovou návratností 60 %. Z tohoto dotazníku jasně vyplynulo několik zásadních skutečností. 
  • 74,2 % chirurgyň jsou ženy do 40 let, z nichž 75 % je stále bez atestace,
  • 45 % žen do 40 let nemá děti. 
  • Více než polovině žen by vyhovovala, s ohledem na mateřské povinnosti a neexistenci zázemí a podpůrných opatření jako to je v jiných státech, flexibilnější pracovní doba nebo zkrácený úvazek.

Cíle

Jednou z nejpalčivějších otázek dnešní doby je najít work-personal-life balance, rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Chirurgie je specifický obor, náročný na čas, na fyzickou i mentální stránku bez ohledu na pohlaví. Žena část svého života plní ještě roli matky a přechodně jsou její časové možnosti omezené. Někdy podobné problémy řeší i kolegové, nebo ti, co se vrací do zaměstnání po vážné nemoci. Rigidita některých systémů a nedostatek pomoci zvenčí, a někdy i jen nedostatek pochopení konkrétní situace, to neulehčují. 

Naším cílem je: 

  • aktivně hledat způsoby, jak tyto podmínky co nejvíce zlepšovat. 
  • reagovat na aktuální trend feminizace medicíny, včetně chirurgie. Snahou je podpořit a povzbudit ženy v chirurgii, podporovat je v jejich rozvoji a navyšování chirurgických dovedností, pochopit jejich specifickou situaci a díky vzájemnému porozumění a spolupráci překlenout „díru“ v profesní kariéře ženy a minimalizovat tak ztráty způsobené jejich dalšími rolemi. 
  • Chirurgie je týmový obor a formovat partnerské vztahy mezi muži a ženami v chirurgii povede ve výsledku ke zlepšení pracovních podmínek nás všech. 
  • Současně bychom chtěly motivovat mladé chirurgyně a chirurgy v tomto tak krásném, ale náročném oboru. 

cs_CZ