Ženy v chirurgii jsou nezávislá, nezisková skupina chirurgyň a žen v chirurgii,  jejichž hlavním cílem je podpora žen v medicíně,  zejména v chirurgii a ostatních chirurgických oborů, od studentek lékařských fakult až pro chirurgyně různých úrovní vzdělání.


Cíle

Jednou z nejpalčivějších otázek dnešní doby je najít work-personal-life balance, rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Chirurgie je specifický obor, náročný na čas, na fyzickou i mentální stránku bez ohledu na pohlaví. Žena část svého života plní ještě roli matky a přechodně jsou její časové možnosti omezené. Někdy podobné problémy řeší i kolegové, nebo ti, co se vrací do zaměstnání po vážné nemoci. Rigidita některých systémů a nedostatek pomoci zvenčí, a někdy i jen nedostatek pochopení konkrétní situace, to neulehčují. 

Naším cílem je:

  • aktivně hledat způsoby, jak tyto podmínky co nejvíce zlepšovat. 
  • reagovat na aktuální trend feminizace medicíny, včetně chirurgie. Snahou je podpořit a povzbudit ženy v chirurgii, podporovat je v jejich rozvoji a navyšování chirurgických dovedností, pochopit jejich specifickou situaci a díky vzájemnému porozumění a spolupráci překlenout „díru“ v profesní kariéře ženy a minimalizovat tak ztráty způsobené jejich dalšími rolemi. 
  • Chirurgie je týmový obor a formovat partnerské vztahy mezi muži a ženami v chirurgii povede ve výsledku ke zlepšení pracovních podmínek nás všech. 
  • Současně bychom chtěly motivovat mladé chirurgyně a chirurgy v tomto tak krásném, ale náročném oboru. 

Novinky

Média

2023-11-30 Medialogy 1.LF UK – Ženy v chirurgii

Napsali o nás

2023-12-18 Časopis jednička – Žen v chirurgii přibývá, je třeba změnit nastavení mysli https://www.lf1.cuni.cz/bulletin-jednicka 2023-03-27 Deník N Hlavně nedělejte ortopedii, to je obor pro chlapy https://denikn.cz/1122520/hlavne-nedelejte-ortopedii-to-je-obor-pro-chlapy-cast-lekarek-si-stezuje-na-diskriminaci/ Pdf článek ke stažení:…

cs_CZ