Pro vzájemné sdílení příspěvků, pro vytváření nových kontaktů, pro sdílení dojmů, ale i nových odborných projektů, článků, novinek, technologií, různých přednášek, kongresů, pozvánek apod. se můžete registrovat do sekce Ženy v chirurgii, které je pod záštitou České chirurgické společnosti (ČCHS), přihlášení je bezplatné pro všechny členky ČCHS a samotné přihlášení Vám nezabere více než 1 minutu.
Pro ostatní zájemkyně, které dosud nejsou zaregistrovány v České chirurgické společnosti, je nutné nejprve zažádat o členství do ČCHS (což je samozřejmě trochu delší proces) a následně se ještě přihlásit do této sekce. 

Cílem této skupiny je nadále propojit kontakty mezi sebou, rozšířit povědomí o ženách v chirurgii mezi ostatní kolegyně a obory, včetně studentů a studentek lékařských fakult, spolupodílet se na řešení úskalí, které chirurgie pro ženy v chirurgii přináší. Vzájemně se motivovat, spolupracovat na společných projektech a navyšovat postupně odborný kredit žen v chirurgii (který v českých zemích stále chybí), a které budou školitelkami, mentory ve vedení dalších lidí. přesunout na hlavní stranu k cílům.

Členky této sekce se budou moci podílet na volbách do výboru této sekce a případně se stát součástí organizačního výboru.
Každopádně pokud věříte, že tato sekce má smysl, a pečlivě zvážíte svoje stanovisko, přihlášení je možné zde na tomto odkaze:

https://www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/sekce-zeny-v-chirurgii/prihlaska-za-clenku-sekce/

en_US